សាខា

​​ការិយាល័យកណ្តាល

អាគារលេខ ៦១៤, ផ្លូវ ២៧១, សង្កាត់បឹងទំពុន១, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០០ ៩៥៥៥

សាខាខេត្តបាត់ដំបង
ផ្ទះលេខ ១៥៥, ភូមិអូរខ្ជាយ, សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច, ក្រុងបាត់ដំបង, ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ឨលេខ: ០៩៦ ៥០៥ ៧៥៥៥

 

សាខាស្រុកស្អាង-ឃុំព្រែកគយ

ផ្ទះលេខ ៤៤៦, ផ្លូវជាតិលេខ ២១, ភូមិក្នុងព្រែក, ឃុំព្រែកគយ, ស្រុកស្អាង, ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០១ ៤៥៥៥

សាខាស្រុកកោះធំ-ឃុំព្រែកថ្មី
ផ្ទះលេខ ១៤, ផ្លូវជាតិលេខ ២១, ភូមិកំពង់ស្វាយ, ឃុំព្រែកថ្មី, ស្រុកកោះធំ, ខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០២ ៩៥៥៥

 

សាខាខ្សាច់កណ្តាល-ឃុំព្រែកតាមាក់
ផ្លូវជាតិ ៨អា, ភូមិព្រែកតាមាក់, ឃុំព្រែកតាមាក់, ស្រុកមុខកំពូល,ខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០៣ ៧៥៥៥

   

សាខាស្រុកមុខកំពូល-ឃុំព្រែកដំបង
ផ្លូវជាតិលេខ ៦A, ភូមិឡឥដ្ឋ, ឃុំព្រែកដំបង, ស្រុកមុខកំពូល, ខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០៥ ២៥៥៥

   

សាខាស្រុកតាំងគោក-ឃុំទ្រៀល
ផ្លូវជាតិលេខ៦អា, ភូមិរំចេក, ឃុំទ្រៀល, ស្រុកតាំងគោក, ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០៥ ៣៥៥៥

 

   

សាខាស្រុកកំពង់ស្វាយ-ឃុំសាន់គ
ផ្លូវជាតិលេខ៦អា, ភូមិសាន់គ ក, ឃុំសាន់គ, ស្រុកកំពង់ស្វាយ, ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០៥ ៤៥៥៥

 


សាខាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ-ឃុំស្វាយជុក
ភូមិក្រាំងស្រម៉, ឃុំស្វាយជុក, ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ, ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ទូរស័ព្ទលេខ: ០៩៦ ៥០៥ ៦៥៥៥