វិថី សូម​ស្វាគមន៍

សាវតា និង រូបសញ្ញា របស់ វិថី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជន​ វិថី​ម៉ាយ​ក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ចាប់​ផ្តើម​ពី​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ ឈ្មោះ​ថា​ អង្គការ​ស្ថាបនា​សហគមន៍​កម្ពុជា​ ដែល​មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​​ លេខ​៧៧០​ សជណ​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​១៩៩៦​ និង​ទទួល​បាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ឯកជន​ ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃកម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០២​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ក្នុង​គោល​បំណង​ចូល​រួម​ចំណែក​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ និង​ សំដៅ​គាំទ្រ​ដល់​ការ​លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​រស់​នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

 

 

រូបសញ្ញា របស់ វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក