គណៈគ្រប់គ្រង

 

លោក លី សុភ័ក្តិ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (CEO)

លោក​ លី​ សុភ័ក្តិ​ កំពុង​សិក្សា​បន្ត​ លើ​កម្ម​វិធី​ ACCA/CPA​ ពី​  Cam-Ed​ និង​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​គណនេយ្យ​ ពី​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេក​វិទ្យា​និង​គ្រប់​គ្រង​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៦​។​ លោក​ លី​ សុភ័ក្តិ​ បាន​ចូល​រួម​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជា​ច្រើន​ ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​ក្រៅ​ប្រទេស​។​ លោក​ លី​ សុភ័ក្តិ​ មាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​ជាង​ ១៤ឆ្នាំ​ ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​។​ លោក​ លី​ សុភ័ក្តិ​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​ការងារ​ តាំងពីខែ​ មិថុនា​ ឆ្នាំ២០០៣​ ជាមួយនឹង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ ក្នុង​តួនាទី​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ ដូច​ជា​ គណនេយ្យករ​ មន្រ្តី​ត្រូត​ពិនិត្យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់ត្រួត​ពិនិត្យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នាយក​រង​ នាយក​ដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​នាយក​ នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​។​ ក្នុងខែ​ មករា​ ឆ្នាំ២០១៤​ លោក​ លី​ សុភ័ក្តិ​ មាន​តួនាទី​ជា​ អគ្គនាយក​ នៃ​អង្គការ​ស្ថាបនា​សហគមន៍​កម្ពុជា​។​ បច្ចុប្បនេះ​ លោក​ លី​ សុភ័ក្តិ​ ជា​ស្ថាបនិក​ និង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​គ្រឹះស្ថាន​ វិថី​ ម៉ាយ​ក្រូ​ហ្វាយ​នែន​ ម.ក​ ។​

លោក គី រដ្ឋា

នាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ


លោក​ គី​ រដ្ឋា​ បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​គ្រប់គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​ ពី​ វិទ្យាស្ថាន​អប់រំ​ពាណិជ្ជ​សាស្រ្ត​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៧​ និង​បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​ ពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៥​។​ លោក​ មាន​​បទពិសោធន៍​​ច្រើនជាង​ ១៦ឆ្នាំ​ ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​។​ លោក​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ អាជីព​របស់​ខ្លួន​ជា​មួយ​ អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល​ តាំងពី​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ១៩៩៨​ ក្នុង​ដំណែង​ជា​ មន្រ្តីឥណទាន​។​ ​ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៣​ លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​តំណែង​ជា​ ប្រធាន​សាខា​ភ្នំពេញ​។​ ក្នុងខែកុម្ភៈ​ ២០១១​ លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​តំណែង​ជា​ ប្រធាន​សាខា​ជាន់ខ្ពស់​ នៃ​សាខា​​ភ្នំពេញ​ និង​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ដំណែង​ម្តង​ទៀត​ ក្នុង​​តួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយក​ដ្ឋាន​អភិបាល​សាខា​ នៃ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​។​ ចាប់​តាំង​ពី​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ លោក​ បានទទួល​តួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋានទីផ្សារ​។​ ក្នុង​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៧​ លោក​បាន​លាឈប់​ពី​ ស្ថាប័ន​ចាស់​ និង​ចូល​រួមជាមួយ​ វិថី​ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ក្នុងតួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការ​។​

លោកស្រី វ៉ាត់ សុវណ្ណា

នាយិកា នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

 

លោកស្រី​ វ៉ាត់​​ សុវណ្ណា​ បានបញ្ចប់ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែកគ្រប់គ្រង​ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​សេដ្ឋកិច្ច​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៥​ ហើយបញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​គណនេយ្យ​ ពីវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៨​។​ លោកស្រី​ មាន​បទពិសោធន៍​ច្រើន​ជាង​ ១០ឆ្នាំ​ ក្នុង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ គណនេយ្យ​ និងពន្ធ​ ក្នុ​ង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ លោកស្រី​ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើការ​ ជាមួយ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ តាំងពីខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០០៧​ មក​ ដែលដំបូង​ លោកស្រី​ មានតួនាទីជា​ គណនេយ្យករ​។​ បន្ទាប់មក​ ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​តួនាទី​ជា​ មន្រ្តីពន្ធ​ ក្នុងឆ្នាំ ២០១០​ និងនៅដើមឆ្នាំ​ ២០១៣​ លោកស្រី​ ត្រូវបានដំឡើង​តួនាទីជា​ មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​ ផ្នែក​ពន្ធ​។​ បន្ទាប់ពីការ​លាឈប់​ពី​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយមក​ លោក​ស្រី​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​ អង្គការ​ស្ថាបនា​សគមន៍កម្ពុជា​ ក្នុងតួនាទីជា​ នាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្នុងដើមឆ្នាំ​ ២០១៤​។​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៧​ លោក​ស្រី​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​នឹ​ង​ វិថី​ ម៉ាយ​ ក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ក្នុងតួនាទីជា​ នាយិកា​ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ​។​

លោក គី ចិន្តា

នាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស 

 

លោក គី ចិន្តា​ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម​ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៨​ និង​បញ្ចប់​ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ច្បាប់​ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យា​សាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច​ ព្រម​ទាំង​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​ គណិតវិទ្យា​ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​។​​ លោក​ គី ចិន្តា​ មានបទពិសោធន៍​ច្រើន​ជាង​ ១០ឆ្នាំ​ ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ។​ លោក គី ចិន្តា​ បានចាប់ផ្តើម​ការងារ​ជាមួយ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​​ និង​ធនាគារ​ តាំងពីឆ្នាំ​២០០៨​មក​ ក្នុងតួនាទីជា​ មន្រ្តី​ធនធាន​មនុស្ស​ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ធនធានមនុស្ស​ ប្រធាន​ផ្នែកហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិតាម​ និង​បន្ទាប់​មក​ទៀត​ លោក​ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន​ ដំឡើង​តំណែង​ជា​ នាយករង​ នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស​ ក្នុងខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៦​។​ បច្ចុប្បន្ន​ លោក គី ចិន្តា​ បាន​ចូល​រួម​ ជា​មួយ​ វិថី​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក​ ក្នុងតួនាទីជា​ នាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស​។​

លោក ញូង រតនា

នាយក នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

លោក ញូង រតនា​ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៨​ ពីវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត​ និងបញ្ចប់​ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង​ ពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត​ និងវិទ្យា​សាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច​ ក្នងឆ្នាំ​ ២០០២​ ព្រម​ទាំង​ទទួល​ សញ្ញា​បត្រគណនេយ្យ​ ក្នុងឆ្នាំ​ ១៩៩៨​ ពីសាកលវិទ្យាល័យ​នីតិសាស្រ្ត​ និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​សេដ្ឋកិច្ច​។​ លោក​ ញូង​ រតនា​ មាន​បទពិសោធន៍​ច្រើន​ជាង​ ១៧ឆ្នាំ​ ជាមួយ​នឹង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធនាគារ​។ លោក​ ចាប់ផ្តើម​អាជីព​ការងារ​ដំបូង​ ក្នុង​ជា​មួយ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ តាំងពីឆ្នាំ​ ១៩៩៩​។​ ​តាម​រយៈ​លទ្ធផល​ដែល​លោក​សម្រេច​បាន​ ព្រម​ទាំង​​ចំណេះ​ដឹង​ របស់​លោក​ គឺ​លោក​ត្រូវ​បានដំឡើង​ដំណែង​ផ្សេង​ៗ​ ដូច​ជា​ មន្រ្តី​គ្រប់គ្រង​ពត៌មាន​ (២០០២)​ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុ​ រដ្ឋបាល​ (២០០៨)​ និងមានតួនាទីជា​ នាយករង​ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ ក្នុងឆ្នាំ២០១០​ ហើយ​ដោយ​សារ​ការ​ខិត​ខំ​ធ្វើ​ការយ៉ាង​ខ្លាំង​នោះ​ លោក​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ដំណែង​ជា​ នាយក​ នាយដ្ឋានលទ្ធកម្ម​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៥​។​ បច្ចុប្បន្ន លោក​ ញូង​ រតនា​ បានចូលរួម​ ជាមួយ​ វិថី​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ក្នុងតួនាទីជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​។​

លោក ទួន វុត្ថា

នាយក នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

លោក​ ទួន​ វុត្ថា​ បាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ព័ត៌មានវិទ្យា​ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៤​ និង​ បញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​គណនេយ្យ​ ពីសាកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្រ្ត​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១២​។ ​បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញា​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០០៤​ លោក​ ទួន​ វុត្ថា​ បាន​ចូល​បំរើ​ការងារ​ ក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ មានតួនាទីជា​ បុគ្គលិក​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​។​ លោក​ត្រូវ​បាន​ ដំឡើង​តំណែង​ជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ព័ត៌មានវិទ្យា​ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨​ និង​នាយករង​ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា​ ក្នុង​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១០​។​ តប​តាម​តម្រូវ​ការ​​ក្នុង​ការ​ពង្រីក​ប្រតិបត្តិការ​ខាងក្នុង​ លោក​ ទួន​ វុត្ថា​ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ក្នុង​តួនាទី​ជា​ នាយក​ នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​​ ក្នុងខែ​ មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៣ និងជា នាយក នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន ក្នុងធនាគារពាណិជ្ជមួយ។ លោក ទួន វុត្ថា​ មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង​ ១៣ឆ្នាំ​ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធនាគារ​ លើផ្នែកមួយចំនួន​ ដូចជា​ អ្នកដឹកនាំគម្រោងរួមបញ្ចូលគ្នាលើ​ "Core Banking System"​, Core Banking Functional,​ Tool/Application​ ​development, Business Intelligent, Switch Gateway ជាមួយ ATM/POS/Kiosk Machine, E-Banking System, Mobile Banking System, SMS Banking System, IT Security, Network Infrastructure, Accounting System និងមានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធ Electronic Payment Gateway ជាមួយ VISA/Master Card, CRM System, AML System and Financial Service System។​ ក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ វិថី​ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន​ ម.ក​ ក្នុង​តួនាទី​ជា​ នាយក​នាយកដ្ឋាន​ ព័ត៌មានវិទ្យា​។​

លោក ទៀង កុសល

នាយក នាយដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក ទៀង កុសល បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ឯកទេសធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ពីមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ឯកទេសគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ លោក ទៀង កុសល មានបទពិសោធន៍ច្រើន ជាង១៥ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក ទៀង កុសល បានចាប់អាជីពការងារដំបូងជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមូយតាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ ក្នុងតួនាទីជាមន្រ្តីឥណទាន។ បន្ទាប់មកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាគណនេយ្យករ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ នៅដើមឆ្នាំ២០១០ លោកត្រូវបានតំឡើងតួនាទីជាមន្ត្រី ជាន់ខ្ពស់អធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ លោកត្រូវបានតំឡើងតំណែងជា នាយករងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នៃធនាគារមួយ ។ នៅដើមឆ្នាំ២០១៧ លោក ទៀង កុសល បានចូលរួមជាមួយវិថីម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ក្នុងតួនាទីជា នាយករង នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និង នៅខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ លោក ទៀង កុសល ត្រូវបានតំឡើងតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។